top of page

תוכנית ספייס לאב
תוכנית חלל דו שנתית מטעם קרן רמון

תכנית ספייסלאב- התכנית היחידה בישראל ששולחת ניסויי תלמידים מישראל לחלל. התכנית מיועדת לתלמידי חט"ב,
הממשיכים את דרכו ומורשתו של אל"מ אילן רמון ז"ל. התכנית מתפרסת על פני שנתיים, במהלכן כיתות התכנית זוכות לליווי על בסיס שבועי של מנטור מטעם קרן רמון, המפגש קבוע במערכת השעות השבועית של בית הספר. לצד המנטור מלווה מורה מצד בית הספר, העובר ע"י קרן רמון הכשרה בנושא החלל ופדגוגיית התכנית הייחודית. במהלך התכנית התלמידים מבצעים 7 משימות ע"ש חברי צוות הקולומביה ולצידן זוכים לסיורים אקסקלוסיביים בתעשיית החלל בישראל.

bottom of page