השותפים שלנו

 

הקרן לפיתוח לוד יוזמת פרויקטים ומקדמת תהליכים עירוניים לשינוי חברתי משמעותי וארוך טווח, באמצעות שותפויות עם עיריית לוד והתושבים, קרנות פילנתרופיות, תורמים פרטיים, חברות עסקיות ומשרדי ממשלה.

עירוני

 

חברתי

 

פילנתרופי

הקרן לפיתוח לוד ע"ר 580493856 ת.ד 690 לוד 7110603 | الصندوق لتطوير اللد ج.م ٥٨٠٤٩٣٨٥٦ ص.ب ٦٩٠ اللد  ٧١١٠٦٠٣ | The Lod Foundation A.R. 580493856 PO Box 7110603