השותפים שלנו

 

הקרן לפיתוח לוד יוזמת פרויקטים ומקדמת תהליכים עירוניים לשינוי חברתי משמעותי וארוך טווח, באמצעות שותפויות עם עיריית לוד והתושבים, קרנות פילנתרופיות, תורמים פרטיים, חברות עסקיות ומשרדי ממשלה.

עירוני

 

חברתי

 

פילנתרופי