top of page

חאן הקהילות

תכנית ארוכת טווח ועמוקה לחיזוק זהות התושבים על ידי הקמת מרכז מורשת ומבקרים חברתי, אשר ישקף את מגוון הקהילות

המתגוררות בשכונת רמת אשכול בלוד.

 

המרכז יספק מקום תעסוקה לתושבים, ויהווה מקום להכרת וחיבור הדור הצעיר למורשת הוריהם (האתיופית והערבית).

מקום זה יהיה גם מפגש לתיירות נכנסת להכרות עם תושבי לוד וסיפורם החברתי, כמיקרוקוסמוס של החברה הישראלית.

 

מיקום: מרכז העיר העתיקה בלוד. "חאן הקהילות" ישקיף על משולש השלום וחאן אל ח'ילו. מקום זה נבחר כדי לקדם את הצורך והאג'נדה החברתית של יצירת מקום מפגש ושיח בין תרבויות

האלמנטים של חאן הקהילות:

  • גודג'ו -מבנה בוץ אתיופי מסורתי לקהילה האתיופית.

  • מטבח קצה - מקום מפגש אותנטי ערבי עם מאכלי המקום.

  • גינה קהילתית עם תבלינים אותנטיים.

  • טיפוח סביבת פסל הידידות של תומרקין.

  • ובחזון הרחוק: חדרי התכנסות והרצאות.

הפרויקט הינו פיזי וחברתי; בניית אלמנטים, לצד יצירת פעילות ומקומות תעסוקה לחיזוק תושבי השכונה.

bottom of page