top of page

חלוקת מלגות

לסטודנטים ותלמידים מצטיינים

אנו מאמינים כי דור העתיד הינו הסטודנטים והדור הצעיר, לכן לקחנו על עצמנו לתמוך ולקדם את בני העיר האקדמאים,

לתת להם "ראש שקט" ללימודים שיוכלו לחזור אח"כ לעיר ולהיות אזרחים שותפים ופעילים בעיר.

מדי שנה  הקרן מעניקה מלגות בסך של עשרות אלפי שקלים לסטודנטים/ות מצטיינים ותלמידים/ות, בני העיר, בתחומים הלימוד השונים.

bottom of page