חלוקת מלגות

לסטודנטים ותלמידים מצטיינים

אנו מאמינים כי דור העתיד הינו הסטודנטים והדור הצעיר, לכן לקחנו על עצמנו לתמוך ולקדם את בני העיר האקדמאים,

לתת להם "ראש שקט" ללימודים שיוכלו לחזור אח"כ לעיר ולהיות אזרחים שותפים ופעילים בעיר.

מדי שנה  הקרן מעניקה מלגות בסך של עשרות אלפי שקלים לסטודנטים/ות מצטיינים ותלמידים/ות, בני העיר, בתחומים הלימוד השונים.

הקרן לפיתוח לוד ע"ר 580493856 ת.ד 690 לוד 7110603 | الصندوق لتطوير اللد ج.م ٥٨٠٤٩٣٨٥٦ ص.ب ٦٩٠ اللد  ٧١١٠٦٠٣ | The Lod Foundation A.R. 580493856 PO Box 7110603