החווה החקלאית

החוה החקלאית "תלמי אחווה" כשמה כן היא - החווה מהווה מרכז חינוכי וקהילתי המשלב חינוך חקלאי, סביבתי וחברתי, בדגש על יחסי הגומלין בין האדם לסביבתו הטבעית והאנושית. החווה חרטה על דגלה את קבלת השונה, ואת ההתייחסות לרב-תרבותיות המאפיינת את העיר לוד. חזון החווה קורא לפעול למען שלום ואחווה בין האוכלוסיות השונות לטובת הסביבה כולה. לפיכך, בתי הספר המזינים את החווה מאופיינים  גם הם ברב תרבותיות לאומית ודתית, המשקפת את העיר לוד ואת הפסיפס האנושי שבה.

 

הקרן לפיתוח לוד, שהינה שותפה אסטרטגית לפיתוח החווה החקלאית, הקימה עד כה בחווה מטבח אקולוגי בו מבשלים התלמידים מזון בריא מתוצרת החווה, כיתת טבע, פרדס פורח וקיר ירוק. 

הקרן לפיתוח לוד ע"ר 580493856 ת.ד 690 לוד 7110603 | الصندوق لتطوير اللد ج.م ٥٨٠٤٩٣٨٥٦ ص.ب ٦٩٠ اللد  ٧١١٠٦٠٣ | The Lod Foundation A.R. 580493856 PO Box 7110603