top of page

עושים שכונה

פרויקט פיזי-חברתי בשכונת רמת אשכול

פרויקט "עושים שכונה" החל בשכונת רמת אשכול כיוזמה ספונטנית של פאתן זינאתי, חברת הועד המנהל של הקרן לפיתוח לוד. שכונת רמת אשכול נחשבת לאחד השכונות העניות בעיר, ומאופיינת במרקם אוכלוסייה מורכב עם מאפיינים סוציואקונומיים נמוכים מאוד. פאתן, שגדלה בשכונה, הפכה לימים להיות מתאמת בין הרשות המקומית והחברה הערבית בעיר לוד. בכל פעם שביקרה בשכונה הזדעזעה ממצב התשתיות הפיזיות של הבניינים והחצרות, ומתחושת חוסר האונים ואזלת היד בהם שרויים התושבים. פאתן החליטה לעשות מעשה, והיא ארגנה את ילדי השכונה לאסוף זבל ולנקות את חדרי המדרגות. בהמשך גייסה גם את חברת "אבן וסיד" שתרמה מניסיונה ומאנשי המקצוע שלה, וביחד עם התושבים שיפצו וחידשו את חדר המדרגות, החצר והכניסה לבניין רב דיירים בשכונה. 

 

המודל הספונטני שהציעה פאתן שוכלל על ידי הקרן לפיתוח לוד, והפך לפרויקט "עושים שכונה". במסגרת הפרויקט מקדמת הקרן אג'נדה חברתית לצד שיפוץ פיזי, ומבקשת לסייע לתושבים לקחת אחריות על המתחם המשותף (שצ"פ=שטח ציבורי-פרטי) בו הם גרים, ולעודד אותם לנהל ועד בית וניהול תקין של החיים המשותפים והשוטפים בבניין.

 

אנו מציעים לחברות עסקיות ותורמים פרטיים "לאמץ בניין" במסגרת הפרויקט. האימוץ כולל: תרומה כספית לשיפוץ המעטפת החיצונית של הבניין והחצר (אינסטלציה, חשמל, צבע, גידור, וגינון), ו/או תרומות שוות-כסף (אנשי מקצוע וציוד) ו/או התנדבות ומעורבות עובדים.

bottom of page