top of page

החממה החקלאית וכיתת החקר

החווה החקלאית "תלמי אחווה" בלוד, הקרן לפתוח לוד ועיריית לוד, גאים להיות שותפים בפרויקט הדגל החינוכי-חברתי של חברת

"אדמה – פתרונות לחקלאות" -  "זורעים זרעים של מדע".

 

במסגרת החווה החקלאית תבנה חממה מדעית-לימודית, שתשרת את תלמידי החווה בעבודות חקר בתחום החקלאות.

החממה נבנית בסטנדרטים טכנולוגיים גבוהים ומתקדמים, ותהיה מקושרת לכיתת חקר ממוחשבת בתוך מבנה החווה.

החממה תאפשר למידת חקר משמעותית לתלמידי יסודי עד תיכון, ותחשוף את התלמידים לתחומי עניין חדשים ומרתקים בתחום החקלאות.

bottom of page