החממה החקלאית וכיתת החקר

החווה החקלאית "תלמי אחווה" בלוד, הקרן לפתוח לוד ועיריית לוד, גאים להיות שותפים בפרויקט הדגל החינוכי-חברתי של חברת

"אדמה – פתרונות לחקלאות" -  "זורעים זרעים של מדע".

 

במסגרת החווה החקלאית תבנה חממה מדעית-לימודית, שתשרת את תלמידי החווה בעבודות חקר בתחום החקלאות.

החממה נבנית בסטנדרטים טכנולוגיים גבוהים ומתקדמים, ותהיה מקושרת לכיתת חקר ממוחשבת בתוך מבנה החווה.

החממה תאפשר למידת חקר משמעותית לתלמידי יסודי עד תיכון, ותחשוף את התלמידים לתחומי עניין חדשים ומרתקים בתחום החקלאות.

הקרן לפיתוח לוד ע"ר 580493856 ת.ד 690 לוד 7110603 | الصندوق لتطوير اللد ج.م ٥٨٠٤٩٣٨٥٦ ص.ب ٦٩٠ اللد  ٧١١٠٦٠٣ | The Lod Foundation A.R. 580493856 PO Box 7110603