top of page

חדר מוסיקה בשכונת הרכבת

התיכון הערבי למדעים אורט בשכונת הרכבת – שיפוץ כיתה והפיכתה לכיתת מוסיקה עם פעילות משלימה המעניקה להם מסגרת, משמעת, ותוכנית מוסיקלית עשירה. המטרה לתת לתלמידים שמגיעים מרקעים שונים, טעימה והזדמנות להכיר ולהתנסות בעולמות המוסיקה.

בעזרת תרומה נדיבה שיפצנו את אחת הכיתות וציידנו אותה בכלי נגינה ערבים מסורתיים לטובת חוגי מוסיקה ושיעורי העשרה לתלמידים. 

אנו מאמינים בשילוב העשרה ואומנויות לצד החינוך הפורמלי.

bottom of page