חדר מוסיקה בשכונת הרכבת

התיכון הערבי למדעים אורט בשכונת הרכבת – שיפוץ כיתה והפיכתה לכיתת מוסיקה עם פעילות משלימה המעניקה להם מסגרת, משמעת, ותוכנית מוסיקלית עשירה. המטרה לתת לתלמידים שמגיעים מרקעים שונים, טעימה והזדמנות להכיר ולהתנסות בעולמות המוסיקה.

בעזרת תרומה נדיבה שיפצנו את אחת הכיתות וציידנו אותה בכלי נגינה ערבים מסורתיים לטובת חוגי מוסיקה ושיעורי העשרה לתלמידים. 

אנו מאמינים בשילוב העשרה ואומנויות לצד החינוך הפורמלי.

הקרן לפיתוח לוד ע"ר 580493856 ת.ד 690 לוד 7110603 | الصندوق لتطوير اللد ج.م ٥٨٠٤٩٣٨٥٦ ص.ب ٦٩٠ اللد  ٧١١٠٦٠٣ | The Lod Foundation A.R. 580493856 PO Box 7110603