top of page

היכל המוסיקה בבית התזמורת

בית הספר למחוננים במוסיקה ע"ש יצחק נבון

בית הספר הוקם במטרה לקלוט לתוכו תלמידים העונים להגדרה של מחוננים ומצטיינים בתחום המוסיקה, מקרב תושבי העיר לוד והסביבה, והוא פועל תחת האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך.

 

בביה"ס לומדים ונושמים מוסיקה, והתזמורת של המצטיינים הינה התזמורת הייצוגית של העיר ושגרירה נפלאה שלה

המופיעה במופעים עירוניים, בארץ ובחו"ל.

 

כשותפים של ביה"ס למוסיקה בלוד, השקענו בשיפוץ הפיזי של היכל המוסיקה בעזרת תרומתם האדיבה של קרן דליה ואלי הורביץ, מקום החזרות, ההופעות והחיים של בית הספר,  ובעזרתם של אנשי מקצועי הפכנו  אותו למקום מזמין, מקצועי ונעים.

 

אנו מאמינים שסביבה פיזית נאותה, מטופחת וחדשנית משפיעה באופן ישיר על היחס של התלמידים, המורים וההורים על המקצועיות והמחוייבות, כמו גם על הבית כולו.

bottom of page