top of page

מרכז רוח האדם

המרכז ללימודים מתקדמים בפסיכולוגית העצמי ופסיכואנליזה

החלום להקים מרכז טיפולים חדשני, מיטיב עם התושבים ושיהיה חוד החנית של המרכזים הטיפוליים בארץ רקם עור וגידים

עד להקמת ה-מרכז "רוח אדם".

'רוח אדם' הנו פרויקט ייחודי – מפעל תרבותי־מדעי המבקש ליצור מצע לשיתוף פעולה חלוצי ללא תקדים בין פסיכולוגיית העצמי לבין הבודהיזם הטיבטי: בין דיסיפלינה מערבית מובהקת לטיפול בנפש האדם לבין הגות עתיקת יומין – המזמינה את האדם להתמרה רוחנית.

הקרן גייסה תרומה פילנתרופית נדיבה מאד למען הקמת המרכז, שהושקעו מליונים בבנייתו מתוך תפיסה כי ללוד מגיע הטוב ביותר.

מרכז רוח אדם

 

קישור לאתר האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסוביקטיביות

bottom of page